PTM GroupStandorte

Inovace vycházející z tradice

není pro skupinu PTM pouze obyčejným sloganem.

 

 

Skrývá se za ním neustálý vývoj výrobků z našeho portfolia, který se opírá o tradičně vysoké nároky. Jako Váš partner se aktivně podílíme na vývoji. Naše úspěšné působení má pevný základ v nepřetržitém hledání budoucích potenciálních trhů a výrobků, jakož i v dalším vývoji již existujících a vytvoření nových podpůrných technologií. Dalším milníkem našich úspěchů je myšlení orientované na potřeby zákazníka a neustálá schopnost realizovat inovace.
To vše si vyžaduje motivované a kvalifikované spolupracovníky, a také i využití nejnovějších technologií a vysoce kvalitních materiálů.

Pod pojmem tradice si nepředstavujeme udržování ohně, ale odevzdávání pochodně! Toto je jedna z našich zásad, se kterou se ztotožňují všichni naši zaměstnanci a vedoucí pracovníci...

Děkujeme Vám, že jste navštívili naši webovou stránku, a budeme se těšit na to, že nás oslovíte v případě zájmu o naše výrobky.

 

Vedení společnosti